Popup Image
Затвори

Настани

Конгресна сала

Конгресната сала во 7even weddings & events е наменета за организација на симпозиуми, конгреси, форуми, саеми, модни ревии, пред конференции, изложби, дебати, презентации и др. 

Салата располага со 3 кабини за симултан превод и 1 техничар. Салата е опремена со префисонален самостоен систем за озвучување во 3D сараунд и разгласен систем, подвижна флип чарт табла,  3 флип чарт табли на ѕидовите, вентилација, климатизација  како и платно за проекции.

КАПАЦИТЕТ

  • Кино систем: 160 гости
  • О систем: 45 гости
  • П систем: 40 гости

Промо сала

Промо салата е наменета за помали настани до 30 лица како предавања, презентации, работни состаноци  слично. Салата рапсолага со платно за прокеции и флип чарт.

КАРАКТЕРИСТИКИ

  • Капацитет до 30 лица
  • Платно за проекции
  • Флип чарт

7евен сала

7евен сала е намената за организација на свадби и друг вид на прослави. Но поради нејзиниот дизајн и местоположба истата е погодна и за организација на симпозиуми, конгреси, саеми, модни ревии, конференции, изложби, дебати, презентации и слично

КАПАЦИТЕТ

  • Кино систем од 70 до 300 лицe
Погледни скица на сали

ДОСЕГАШНИ КЛИЕНТИ

Ова се само дел од компаниите кои ги избраа нашите сали за корпоративни настани

Телефон: 070 210 481

Побарајте нѐ за дополните детали

Е-маил: info@7even.mk

Пишете ни за дополнителни прашања